donderdag 18 oktober 2012

Innovatie en onderwijs

"Ze zullen het echt samen moeten doen. Samen initiatieven nemen, samen experimenteren. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Schep vanuit het management ruimte om met ideeën te komen, neem die serieus, faciliteer om zaken te onderzoeken en uit te proberen."
netwijs