maandag 8 oktober 2012

Docenten zijn gewoon dom

Ik kwam vandaag 'Kennisnet lanceert Kader ict-bekwaamheid!' tegen:
We beschrijven in dit Kader welke bekwaamheden leraren nodig hebben om ict op zo’n manier te integreren dat het hun onderwijs aantrekkelijker, efficiënter en/of effectiever maakt.
't Is vast een doorwrocht stuk, maar gaat het bij ICT om de bekwaamheden van de docenten?

Eerlijk gezegd denk ik dat niet. Nu zou ik daar best wel een stuk over kunnen schrijven, dit proberen te onderbouwen met allerlei artikelen, de gebruikelijke experts aanhalen, een lange lijst van bronnen en nog zo wat. Maar waarom zou ik? Wie gaat dat betalen?

Ik begrijp niet waarom iedereen denkt dat docenten steeds maar meer moeten doen voor minder. Docenten worden eigenlijk continu lastig gevallen met nieuwe maatregelen, stelselwijzingen, andere inhouden, nieuwe vakken, te grote klassen, te kleine lokalen, weer nieuwe boeken, halfwerkende ICT-middelen en nog zo wat. 't Gevolg is dat de werkdruk steeds maar hoger wordt in plaats van minder. Steeds meer doen voor minder...

Je zou denken dat docenten die zich daar niets van aantrekken en wel proberen inhoud en vorm te geven aan 'ICT in het onderwijs' enorm gewaardeerd en gestimuleerd worden om daar vooral mee door te gaan. Dat is echter zelden het geval. Daarnaast is het mijn stellige overtuiging dat, als je zorgt voor ICT-middelen die werken, docenten daar echt wel gebruik van maken. Dat weet ik toevallig uit ervaring. Docenten zijn namelijk in het algemeen niet dom. Sterker nog: het zijn meestal hoogopgeleide, helder denkende professionals.

Als je docenten ICT-middelen ter beschikking stelt die een meerwaarde vertegenwoordigen en passen binnen de beöogde leerdoelen dan zouden ze wel gek zijn als ze dat niet zouden gebruiken. In de praktijk zijn die ICT-middelen krakkemikkig of aftands en de implementatie wil maar niet opstijgen. Zelfs als je gebruik zou willen maken van leuke web2.0-dingen moet er nog steeds een soort plek zijn waar je school, docenten, leerlingen en lesmateriaal op een levensvatbare en levendige manier kunt samenbrengen.

Grafsites zijn er al genoeg. Informatievoorziening (dat is al heel moeilijk) is niet genoeg. Het gaat om communicatie en interactie. Maar nee hoor. Men blijft maar roepen 'docenten zijn te dom om ICT in te zetten'. Na het zoveelste PDF-document met de boodschap 'het schiet niet echt op met dat ICT' krijg ik steeds meer het gevoel dat er allerlei organisaties zijn die vooral 'roepen' maar niks 'doen'.

Roeptoeters! Houd er mee op. Ga 's wat nuttigs doen! Mijn motto voor dit schooljaar is 'praatjes vullen geen gaatjes'. Dit 'Kader ict-bekwaamheid' is daar dan wel weer een mooi voorbeeld van.