zondag 18 maart 2012

Wat is realistische wiskunde?

Ik had 'de realistische wiskunde' opgenomen in mijn top 10 van slechte ideeën onderwijs'. Maar er is toch wel enigszins verwarring over wat dat nu precies is dat 'realistische wiskundeonderwijs. In 'Wat bedoelen ze toch met... realistisch?' - Paul Drijvers lees ik:
"Samengevat moet het woord ‘realistisch’ in ‘realistisch wiskundeonderwijs’ niet enkel worden opgevat als ‘verbonden met het dagelijks leven’, maar vooral ook als betekenisvol aansluitend bij common sense en eigen ervaring en voorkennis, en als verwijzend naar het zich realiseren."
De auteur voegt er aan toe dan 'achteraf gezien is de keuze van het woord ‘realistisch’ misschien niet helemaal gelukkig geweest.'. Dat lijkt me ook, ja. Eigenlijk is het 'realistisch' helemaal niets nieuws. Het gaat dus eigenlijk vooral om 'begrijpelijk wiskundeonderwijs' en over het belang om aan te sluiten bij bestaande kennis, begrippen en vaardigheden. Hoe dat dan precies in elkaar steekt misschien later meer.:-)