donderdag 29 maart 2012

Steve’s droom

"Steve’s droom was het om een leeromgeving te maken waarin (jonge) mensen worden uitgedaagd om op een creatieve manier invulling te geven aan hun ontwikkeling, daarin bijgestaan door vaardige docenten die de leerling en het leerproces centraal stellen (en niet de methode of het lesplan) en die hun eigen ontwikkeling aan die van hun leerlingen koppelen."
Steve Jobsscholen – goede bedoelingen van O4NT