donderdag 15 maart 2012

Top 10 van slechtste ideeën onderwijs

  1. Bezuinigen op passendonderwijs
  2. Prestatiebeloning en een keurmerk voor excellente scholen
  3. Wikiwijs
  4. Het kabinet Rutte en in het bijzonder Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart
  5. Ton Elias en Harm Beertema
  6. POP's, bekwaamheidsdossiers en lerarenregister
  7. Schaalvergroting, nog meer bestuurslagen, bestuurlijke onkunde en blinde fusiedrang
  8. Competentiegestuurd onderwijs
  9. Realistische wiskunde
  10. Dag van de leraar
Wie volgt?