zondag 29 januari 2012

Het kan altijd erger

In 'Staak niet, maar neem het onderwijs weer in bezit' schrijft Harm Beertema:
Staken, in plaats van uw leerlingen te dienen, te onderwijzen en te vormen. En waarom? Ik zal u vertellen wat de ouders en het overgrote deel van de Nederlanders ervan denken. Zij zien hier leraren die staken omdat ze méér vakantie willen en mínder lessen willen geven. En ik vind het lastig om dat beeld te nuanceren.
Dat is altijd al een beetje een probleem voor de PVV, geloof ik, de nuance. In dit geval is dat toch echt niet zo moeilijk. Maar dan moet je wel een beetje weten hoe 't zit. Ook al een probleem voor de PVV.

Maar om nu de docenten de schuld te geven van het feit dat de bestuurders en de managers het beroep van leraar hebben uitgekleed? Dat zou wel een mop zijn. Goed bezig:-)

Vuilnisman?!!