vrijdag 21 januari 2011

Verdienmodel

Als 'vaste' werknemer moet je altijd dingen doen die je eigenlijk niet wilt. Maar ja, je hebt het meestal niet voor het zeggen, dus stribbel je maar zo'n beetje mee. Zou het niet heerlijk zijn als je dat kon omdraaien!?

Je biedt als 'freelance docent' een aantal diensten aan (vakken, websites, expertice, adviezen, coaching, ... tegen een vastgestelde prijs. Je biedt dan alleen werkzaamheden aan die je interessant vindt en je opleiding kan die dan inkopen of niet en verder blijf je dan bespaard van onzin, vermeende morele verplichtingen, zinloze studiedagen, vage vergaderingen, rare taakjes en andere ongemakken.

Kansen
Als docent ben je niet langer sluitstuk op de begroting, je doet niets dat je niet wilt en je kunt een redelijke prijs bedingen. Ik doe nu allerlei dingen die mogelijkerwijs wel nuttig zijn maar nauwelijks worden gefaciliteerd. Wat heeft men er voor over? Als een redelijke prijs niet leidt tot een aanvraag dan maar niet. Hebben de mensen in ieder geval iets te kiezen en ik hoef geen dingen te doen waarvoor ik niet betaald wordt. Daarnaast is er geen probleem omtrent het intellectuele eigendom van de materialen, zullen we maar zeggen...

Valkuilen
Mogelijkerwijs heeft de opleiding geen belangstelling voor de 'zaken' die je aanbiedt. Dat zou wel vreemd zijn als dat dingen zijn die normaal tot je dagelijkse bezigheden behoren. In het ergste geval zit je zonder werk. Maar is dat erg?:-)

Ik had er nog niet bij stil gestaan. Als 'pilot' zou ik dat 's kunnen proberen met de ICT-dingen die ik zo doe waar nauwelijks of geen tegenprestaties tegenover staan. Alle ICT-taken uit mijn taaktoedeling en daarnaast een redelijk c.q. marktconform aanbod doen voor de 'extra taken'. Mocht de opleiding of de vakgroep niet op het aanbod in willen gaan, dan ben je er toch mooi van af! Eigen schuld dikke bult...:-)

...en als het lukt dan kan je dat misschien voor het hele pakket doen! Haha! Ik ga er 's over nadenken!