dinsdag 26 oktober 2010

Prestatiebeloning

Naar aanleiding van Prestatiebeloning werkt niet, maar wat dan wel? (1) zat ik zo 's te denken: wat dan wel?

Dat financiele aanmoedigingen bij docenten vrijwel geen rol spelen lijkt me niet zo vreemd. Als je snel en vooral ook veel geld wilt verdienen moet je niet het onderwijs in gaan. Docenten worden waarschijnlijk door andere dingen aangespoord om docent te worden. Dat betekent natuurlijk niet dat je docenten niet fatsoenlijk zou moeten betalen. Als je bij vergelijkbaar opleidingsniveau, ervaring en kennis ergens anders (veel) meer kan verdienen waarom zou je 't leven dan moeilijker maken dan strikt noodzakelijk?:-)

Docenten zijn waarschijnlijk ook niet het onderwijs ingegaan voor de slaapverwekkende vergaderingen, zinloze studiedagen, pleinwacht, surveilleren, administratie en andere ongemakken. Waarschijnlijk was het plan om les te geven, kennis over te dragen, leerlingen het vertrouwen geven in hun eigen kunnen, deuren te openen die voor anderen gesloten blijven en nog zo wat...

Het antwoord op de vraag hoe je docenten kan motiveren lijkt me dan voor de hand te liggen. Het zal toch vooral het gevoel zijn dat wat je doet van belang is! Dat je inspanningen effect hebben, belangrijk zijn en gewaardeerd worden! Dat laatste moet je dan ruim zien. Waardering door je leerlingen, ouders, schoolbestuur, maar ook in maatschappelijke zin.

Bij dat laatste heb ik nog wel 's mijn twijfels. Een beetje mijn salaris bevriezen. Dat gaat zo maar niet.:-)

Uiteindelijk komt het er toch op neer dat, om docenten blijvend te motiveren, er gewoon geinvesteerd moet worden in het onderwijs. Niet alleen in beloning (hoewel dat zeker geen kwaad kan) maar ook in voorzieningen, ondersteuning, werkende ICT-middelen, visie, inspiratie, autonomie en inspirerende samenwerking met collega's en dat soort dingen...

Later meer...!?