zondag 10 oktober 2010

De hoogste boom

"Een langzaam groeiende boom kan uiteindelijk de hoogste boom worden. Ons onderwijs moet alle bomen de kans bieden zo hoog mogelijk te worden."
Jelle Jolles