maandag 11 oktober 2010

Arrangeren en ontwikkelen

Ik kwam ergens op het grote Internet de vraag tegen of alle docenten nu moeten kunnen arrangeren en ontwikkelen. Ik heb 't niet geturft maar ik denk dat de conclusie van de meeste ICT-experts is: "arrangeren wel maar ontwikkelen niet'.

Er wordt dan meestal iets gezegd dat 'ontwikkelen' niet voor iedereen is weggelegd maar dat 'arrangeren' toch wel iets is wat docenten zouden moeten doen. Nu is het maar de vraag wat je onder 'arrangeren' verstaat. Ik denk dat we voorlopig dit leerarrangement vaak tegen zullen komen: we beginnen met hoofstuk 1, dan hoofdstuk 2, daarna hoofdstuk 3, ... Op Kwaliteit van digitaal lesmateriaal had ik min of meer geconcludeerd dat een schoolboek voorlopig misschien toch wel handig is.

Maar toch klopt er ergens iets niet. Hoe kan je nu arrangeren zonder te ontwikkelen? Dat je bestaande leerobjecten in een bepaalde volgorde zet betekent dat je een idee hebt over 'wat er geleerd' moet worden, in 'welke volgorde' dat moet gebeuren en hoe je daar dan verder vorm en inhoud aan geeft. Maar dat is ontwikkelen! Arrangeren zonder ontwikkelen? Dat kan helemaal niet! Onzin!

In de kennisbasis ICT staat dat 'arrangeren en ontwikkelen' ook al genoemd, maar je kunt je afvragen of 'arrangeren en ontwikkelen' daar wel thuis hoort. Hoort dat niet bij vakdidactiek? Ik denk het wel.
"De docent kan ICT gebruiken voor het arrangeren en/of het ontwikkelen van digitaal leermateriaal."
Maar zonder inhoud heeft dat weinig of niets te betekenen! In Wikiwijs kan je zo'n arrangeertool vinden. Volgens mij kan iedereen daar in 10 minuten mee uit de voeten. Maar ja, wat zet je er dan in?

Voordat je 't weet krijg je van die 'dingen' als dat geinspireerde leerarrangement waar wikiwijs zelf zo enthousiast over schijnt te zijn. Dat moet je toch niet willen!

'Arrangeren en ontwikkelen' is toch iets dat vooral met het schoolvak en vakdidactiek te maken heeft. Zonder stevige verankering van ICT bij het vak en het schoolvak wordt het natuurlijk nooit iets. Wat een treurigheid...:-)