maandag 31 januari 2011

Bezwaar

In mei 2008 heb ik een keer een ‘Beleidsplan ICT en Onderwijs 2008’ voorbij zien komen. Ten aanzien van het gebruik van ‘externe websites’ had dat plan nog enige subtiliteit. Hier en daar werden zelfs verstandige dingen gezegd:
"Het is niet redelijk en dus ook niet wenselijk om van expertgroepen, die nu een volledig ingerichte digitale leeromgeving hebben in de vorm van een (externe) website, te vragen om die te ontmantelen ten faveure van Natschool"
Er is naar aanleiding van dat plan nog wel ‘geknutseld’ om aan die wildgroei van informatiebronnen een halt toe te roepen. Anderhalf jaar geleden heeft dat geresulteerd in een soort van ‘informatieplan’ waarbij het gebruik van externe websites gekenschetst werd als ongewenst. Het plan was dat alle websites zo snel mogelijk in Natschool zouden moeten worden opgenomen.

Dat was dus al een verkeerd uitgangspunt. Dat is nooit het idee geweest achter het ‘Beleidsplan ICT en onderwijs 2008’. Iemand heeft kennelijk de subtiliteiten gemist en een soort van eigen invulling gegeven aan dat oorspronkelijke plan. Ik heb me nooit ‘echt’ aangesproken gevoeld om ook maar ‘iets’ te gaan doen met Natschool. Natschool biedt op dit moment niet wat nodig is om ICT in te zetten zoals ik dat voor ogen heb.

Deze ‘nieuwe aanpak’ heeft ondertussen (en ongemerkt?) geleid tot het idee dat externe websites officieel niet zijn toegestaan. Het is niet ongewenst meer, nee, het is zelfs verboden!

De volgende stap zal dan wel zijn dat het strafbaar is!:-)

Maar vreemd is het wel. Ik probeer met de website vorm en inhoud te geven aan handig en didactisch gebruik van ICT in het onderwijs. Volgens mij levert dat heel veel op aan kennis over en ervaring met het ondersteunen van onderwijs met ICT. Daarnaast is de website onmisbaar bij de uitvoering van een groot deel van mijn onderwijs.

Ergens is er iets helemaal fout gegaan, denk ik. Tot nu toe kan ik geen enkele logica vinden in deze gang van zaken. Is dit beleid of is er over nagedacht?:-)