maandag 28 januari 2013

De registerautoriteit

Uit de veelgestelde vragen opgeduikeld:
De volgende gegevens zijn openbaar en voor iedereen op te vragen via het zoekscherm:
  • De naam van de leraar.
  • De school waar de leraar werkt en de plaats waar de school staat.
Alle overige informatie op uw persoonlijke pagina is alleen voor uzelf en voor de registerautoriteit zichtbaar.
Maar wie is dat? De registerautoriteit?

Kan je school dan wat? Voorlopig ziet de school alleen welke leraren zich geregistreerd hebben.

Dus wat moet je er dan verder mee? Voor jezelf? Daar heb ik geen register voor nodig. Of is alleen het feit dat je er in staat van betekenis? Ze doen maar:-)