zondag 12 februari 2012

Deel en vermenigvuldigt u....

"Ik ben voor het gebruik van afwisselende leeractiviteiten en beoordelingsmethoden, in relatie tot de leerdoelen die je nastreeft. In het verleden lag de nadruk wellicht eenzijdig op het schrijven van papers (en op standaard toetsen). Ze zullen echter niet verdwijnen, als het goed is."
Wat men negeert bij de discussie...
Ik had op de lerarenopleiding collega's die nog wel 's klaagden over alle logboeken, reflectieverslagen en andere ongemakken. Stapels die alleen maar groter werden, te laat werden ingeleverd of inhoudelijk zwak waren.

Het probleem daarbij was dat studenten die verslagen en logboeken niet schrijven voor zichzelf maar vooral omdat de docent dat graag wil. Ook inhoudelijk was er altijd een hoop gedoe over de eisen die er gesteld werden en in hoeverre het ingeleverde werk wel aan de door de docente gestelde criteria voldeden.

Studenten riepen ook nog wel 's dingen als 'ik moet nog even een stageverslag uit mijn duim zuigen' of 'ik moet nog even mijn logboek vullen'. Al met al niet het schoolvoorbeeld van geinspireerd onderwijs, zou ik denken.

Er is daarbij ook iets grondig mis. De student schrijft een verslag, de docent leest dat (hoop je dan), geeft een beoordeling en dat is het dan wel zo ongeveer. Wat een gemiste kans! Is wat een student schrijft niet verdomd interessant voor de andere studenten? Ik denk het wel en ik weet ook zeker dat studenten elkaar 'echt wel' de verschillende verslagen toesturen. Ter inspiratie, zal ik maar zeggen...:-)

Nee. Dat kan beter. Mijn ervaring is dat als je het werk van studenten voor 'iedereen' zichtbaar maakt dat dit aanzienlijk beter wordt. Dat is ook wel logisch want iedereen kan zien wat je doet. Een 'partijtje onzinverkopen' is dan geen optie. Studenten zijn dan ook heel geïnteresseerd in wat iedereen zo schrijft.

Op deze manier leren studenten heel veel van elkaar. Er komen allerlei zaken ter sprake waar je misschien nog niet eens aan gedacht had. Ik gaf zelf altijd nog de 'eis' om te proberen aanvullend te zijn.

Als het gaat om 'meningsvorming', 'reflectie' of 'interpretatie' dan zijn alle bijdragen van alle studenten natuurlijk heel waardevol. Eigenlijk is dat een vorm van co-creatie. Samen kom je veel 'hoger' uit dan in je eentje.

Dat is toch wel een mooie paradox. Als je alles met iedereen deelt dan wordt iedereen origineler, persoonlijker, verstandiger en dat is zo veel meer leuker dan die saaie verslagen waarbij de studenten zo'n beetje meestribbelen en vooral doen wat ze moeten doen om de docent tevreden te stellen. Nee, dames en heren dat is geen onderwijs.Zie ook Wiskunde & leergebieden of lees verder op leergebieden op dit weblog.