vrijdag 10 februari 2012

De grafische rekenmachine in het wiskundeonderwijs

"Iedereen met een beetje observatievermogen kan zien wat voor schade de GR heeft aangericht in het reken- en wiskundeonderwijs. De uitverkoop van het wiskundevak aan Texas Instruments is begonnen onder de vorige directie van het FI. De huidige directie komt nog niet tot het inzicht dat het wel mooi is geweest met de invloed van de rekenmachinefabrikanten."
Verbied de rekenmachine...