zondag 9 oktober 2011

Taal- en rekentoetsen, splinters en balken...

"Het aantal studenten dat begint aan de pabo loopt terug. Tussen 2005 en 2010 daalde de instroom met 24 procent. Vooral het aantal mbo’ers dat aan de pabo begint daalt, vooral door de invoering van de taal- en rekentoetsen. Het aandeel vwo’ers dat naar de pabo gaat, stijgt door de populariteit van de academische pabo. Ook het aandeel jongens dat kiest voor de pabo stijgt ligt, van 15 procent in 2005 tot 17 procent in 2010."
Brochure | 23-09-2011 | OCW

Op de website is de tekst inmiddels aangepast. Als je niet zeker weet hoe je een woord spelt dan laat je 't gewoon weg toch?:-)