zondag 11 april 2010

Waarom je op het werk niet kunt werken

"Duidelijk is in ieder geval dat de meeste mensen sociale dieren zijn die contact via sociale netwerken niet beschouwen als volwaardig alternatief voor contact in het analoge leven. Vaak is het ook geen volwaardig alternatief maar als het gaat om werk en kennis delen is het -wat mij betreft- toch wel een heel goed én interessant alternatief."
bron: mijns inziens