vrijdag 10 augustus 2012

N@tschool werkt niet

Gisteren werd ik via Twitter gewezen op 'Digitaal leren'.
Lesgeven met digitaal leermateriaal is steeds vanzelfsprekender op scholen. Maar helemaal vanzelf gaat het niet, zo is af te leiden uit een onderzoek dat LOOK deed in samenwerking met scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard."
bron
't Is verder wel aardig om te lezen, misschien. Maar wat moet ik er mee? Open Universiteit? Waarom word ik hier apart vermeld?
Digitaal leren moet ook geleerd worden binnen scholen bit.ly/QOG5Cl #lookou #ounl @onderwijsnieuws @Onderwijsgids @wiswijzer2
Maar vooruit maar, dat zijn de wonderwaardigheden van de social media. Iemand moet gedacht hebben dat dit voor mij interessant zou kunnen zijn. Ik ben tenslotte... eh... wat ben ik eigenlijk?:-)

Er viel me wel iets op, inderdaad. Dat wil ik niemand onthouden:

  • N@tschool zorgt voor contact en controle, maar werkt niet en is te ingewikkeld.
  • De instantie N@tschool wordt door het merendeel van de leraren als belemmerend ervaren. Het programma wordt niet gebruiksvriendelijk gevonden. Een leraar beschrijft het als: "gruwelijk veel handelingen voor simpele zaken."
  • Wat de factor ‘instanties’ betreft wordt N@tschool door veel leraren als belemmerende factor ervaren. Websites daarentegen ziet men vaak als motiverend.
Zijn dat hele nieuwe inzichten? Zo maar opeens? Nou niet echt, maar 't is goed dat het een keer gezegd wordt.:-)

Zie ook Dossier N@tschool