maandag 7 april 2014

ICT en onderwijs

Al lange tijd worden leerlingen in HAVO 4 geacht een praktische opdracht te doen. Toen ik 11 jaar geleden op het HML kwam was het gebruikelijk om de leerlingen werkstukken te laten maken. Regelmatig kon je dan hoge stapels werkstukken tegenkomen over 'de stelling van Pythagoras'. Ik geloof niet dat dat de diepere bedoelingen en de opbrengsten geheel in overeenstemming waren.'t Was een hoop werk en volstrekt zinloos. 't Is sowieso maar de vraag of het GOOGLE-en naar informatie tot kennis leidt. Ik had toen al het gevoel dat dat anders moest.

Ik had toen als praktische opdracht bedacht dat een mix van 'extra activiteiten' wel zo handig zou zijn: vraag van de week, probleemaanpak, PC-practica: de afgeleide, procententest, doorsneden, periodieke functies. GR-practica: vergelijkingen en stelsels, formules maken en ongelijkheden.

q1052img1.gif

Maar dat was 10 jaar geleden. Als je kijkt wat ik nu doe dan is dat ongeveer hetzelfde. Bij wiskunde B doen we probleemaanpak, oefenen in DWO (een klein beetje)... en bij wiskunde A doen we 'wiskunde en konijnen' als praktische opdracht.

Is dat nu beter? Ja dat denk ik wel. Daarnaast gebruik ik de website in de klas bij uitleg, als naslagwerk voor leerlingen en stel ik van alles ter beschikking voor de rest van Nederland. Ik vind vooral de 'wiskunde en konijnen' een mooi voorbeeld van een zinvolle besteding als praktische opdracht. Dat is zonder ICT niet denkbaar. Er is heel veel van wat ik doe niet goed denkbaar zonder ICT.

q7926img3.gif

Maar ergens klopt er iets niet:-)