maandag 2 december 2013

Het rekendebat voor dummies

Het zal niemand verbazen dat leerlingen na de middelbare school niet allemaal vloeiend Fries spreken, een behoorlijke potje kunnen schaken, voetballen of klarinet spelen. Dat leer je nu eenmaal niet in het voortgezet onderwijs.

Dat leerlingen niet zouden kunnen spellen en niet zouden kunnen rekenen is wel een beetje vreemd. Wat hebben ze dan al die tijd gedaan dan? Hebben ze geen lessen Nederlands gehad? Hebben ze dan niets gedaan bij wiskunde?

Wat is rekenen?

Tot voor kort maakte ik altijd onderscheid tussen cijferen, rekenen en gecijferdheid. Maar ik ben inmiddels de draad wel een beetje kwijt. Functioneel rekenen, hoofdrekenen, rekenen met pen en papier, handig rekenen, realistisch rekenen, referentieniveaus, gecijferdheid...

Er is geen beginnen aan:-)

Maar gelukkig: er komt een Hoorzitting / rondetafelgesprek Ontwikkelingen rond de rekentoets op 4 december 2013 dus dat komt helemaal goed...:-)