donderdag 28 november 2013

Gaan we niet een beetje te snel?

Ik heb het idee dat we hier en daar te snel gaan. We zijn al van alles aan het doen, maar is dat nu wat we willen? Of worden we stiekem een bepaalde richting opgestuurd? Hoe reëel is dat dan? Zouden we niet eerst de volgende vraag moeten beantwoorden?

"Stel je eens voor – los van de beren op de weg en de praktische bezwaren en het gezucht over wat er allemaal van anderen moet – hoe het onderwijs er uit zou zien als het er precies zo uitzag als jij vindt dat het zou moeten zijn.”
bron

Er is een soort nadruk op lessen, lesbezoek, observeerbare gedragingen, feedback e.d. Maar is dat nu wat we doen? Of is er juist een heleboel onzichtbaar? Wat heb je allemaal gedaan vooraf? Wat is nu eigenlijk precies onze 'kracht' en wat zijn onze tekortkomingen? Hoe zit het eigenlijk met de randvoorwaarden? Moeten wij alle problemen oplossen?

Als je het onderwijs wilt verbeteren schieten mij zo maar een aantal maatregelen binnen: kleinere klassen, beter lesmateriaal, ICT-voorzieningen die werken en ruimte om leerlingen extra te helpen. Dat zou betekenen dat je moet investeren, heel veel moet investeren... Maar in 't onderwijs moet er altijd van alles, maar 't mag geen geld kosten...

De vraag is dan 'wat kan je dan wel doen?' Ik krijg het gevoel dat er een idee is ontstaan dat als die leraren nu maar 's beter les geven dan komt het wel goed. Maar wat is les geven? Dat je iets heel goed uitlegt en dat iedereen het dan begrijpt? Of is het doel dat iedereen in rijtjes zit, z'n mond houdt en sommen maakt? Of is er toch nog wel iets meer voor nodig? Wat willen we eigenlijk?