dinsdag 4 juni 2013

Leer nadenken

Als ik in het kort moet uitleggen waar het nu om gaat in het onderwijs geef ik altijd (enigszins gekscherend) het rijtje:
  • Leer lezen
  • Leer rekenen
  • Leer nadenken
Vooral over dat laatste wil ik het in deze weblogpost 's hebben.

Eén van mijn eerste herinneringen aan de colleges wetenschapsfilosofie gaan over falsifieerbaarheid van beweringen. Dat is inmiddels lang geleden maar ik heb er wel een aantal handige 'denkdingen' aan over gehouden. Dat is 'omkeerbaarheid' en 'zelfverwijzing'.

Omkeerbaarheid
Soms hoor je mensen uitspraken doen waarvan je het gevoel hebt dat er iets niet aan klopt. Het kan soms moeilijk zijn om precies te achterhalen waar dat dan in zit. Vaak kan je door de stelling om te keren meer inzicht krijgen in de onzinnigheid van de uitspraak.

Zelfverwijzing
Een ander 'denkding' is de zelfverwijzing. Op dit weblog verzamel ik daar allerlei voorbeelden van. Oog hebben voor zelfverwijzing is amusant, maar er zit wel degelijk een serieuze diepe gedachte achter.

Kortom
Als je nu het maximale uit het onderwijs wilt halen leer dan nadenken en ja, dan bedoel ik inderdaad vooral ook logisch denken. Er zit echt niemand te wachten op mensen die onlogisch denken, geloof me...:-)