woensdag 26 juni 2013

Diagnostische tussentoets

"Vanaf schooljaar 2015-2016 krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs aan het eind van de onderbouw een diagnostische toets in het Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen."
bron

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs...
  • Artikel 6i. Leerlingvolgsysteem...
  • Artikel 28b. Verplichte diagnostische tussentijdse toets
  • Artikel 103a3. Deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek
Enz.. enz...:-)
bron

Vinden wij daar iets van? Dat denk ik wel ja... maar de internetconsultatie is al geweest:
Dat klinkt misschien heftig maar 't valt, volgens mij, nogal mee. We hebben dit jaar al CITO-toetsen in klas 2 en klas 3 gedaan. Ik heb daar weinig problemen mee.

Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs: voortgang, advisering en kwaliteitszorg
"Toets 0 t/m 3 maakt deel uit van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. Met de toetsen meet u de prestaties van uw leerlingen op kernvaardigheden vanaf de brugklas tot en met de derde klas. Zo weet u wat het niveau is van uw leerlingen en of ze vooruitgaan."
bron

Nut en noodzaak is nogal betrekkelijk en 't kost vast geld, maar verder?

naschrift
Eigenlijk weet ik nog niet wat ik er van moet denken:-)