dinsdag 11 juni 2013

Hoe los je een probleem niet op?

Welkom bij deel 1 van de cursus 'waarom veranderen als alles goed gaat?'. Vandaag gaan we ons bezig houden met de vraag: 'hoe voorkom je dat een probleem wordt opgelost?'.

Ontkenning
De beste manier om te voorkomen dat je een probleem oplost is ontkennen dat het een probleem is. Geef de opdracht terug met de toevoeging: 'dit is geen probleem'.

Eigenaarschap
Ook een goede manier om te voorkomen dat je een probleem oplost is verklaren dat het niet jouw probleem is. Geef aan dat je wel ziet dat het een probleem is, maar dat je dit niet als jouw probleem ziet en anderen het dus ook maar moeten oplossen.

't Is vol
Een andere insteek kan zijn dat je aangeeft dat je 't probleem erkent, je ook wel zou willen meewerken om het probleem op te lossen maar dat daar dan wel iets tegenover moet staan. Je hebt het tenslotte druk genoeg met van alles en nog wat, dus voor dit probleem is er gewoonweg onvoldoende ruimte.

Ervaringen
Ook een goede manier is erkennen dat het een probleem is, dat je dat ook wel zou kunnen oplossen, maar dat zoiets geen zin heeft omdat je al zo vaak gezien hebt dat zoiets toch niet werkt. Wat je ook aan geweldige oplossingen bedacht hebt men wilde er gewoon niet aan.

Meestribbelen
De laatste werkwijze komt het meeste voor denk ik. Je erkent dat er een probleem is, dat het inderdaad 'ons' probleem is en je belooft alles in het werk te stellen het probleem aan te pakken. In de praktijk probeer je dat ook wel, zo'n beetje... maar niet te hard. Dat wordt in het algemeen meestribbelen genoemd. Je doet mee, maar niet 'echt'... Het helpt hierbij enorm als je je dommer voordoet dan je bent. Mensen zullen je laksheid minder aanrekenen omdat je nu eenmaal niet zo snugger bent... zoiets:-)

Conclusie
Mijn stelling is dat grote problemen creatieve oplossingen vragen. Loop niet weg van het probleem maar ga 's nadenken over oplossingen. Geen smoesjes, maar daden. Wie weet waar je uitkomt...