zondag 4 januari 2015

Is het eensgelijks of insgelijks?

Het bijwoord insgelijks wordt gebruikt als bijwoordelijke bepaling in de zin (Ik wens je insgelijks het beste toe), maar is vooral gebruikelijk als elliptische uitdrukking bij het beantwoorden van een begroeting of een wens, in de betekenis 'ik wens u hetzelfde' (A: Ik wens je het beste. B: Insgelijks!).
  • De correcte vorm is insgelijks.
Zie Eensgelijks / insgelijks