vrijdag 5 december 2014

't Is WILLEM, een domoor

Daar rijdt hij de stad door,
Op 't prachtigst gekleed;
Zijn knecht draagt de geldkist
O, zie hoe hij zweet.
Terwijl zich Sint Niklaas
Op 't vriendelijkst buigt.
Eén echter verschuilt zich,
En tracht hem te ontvliên,
't Is WILLEM, een domoor,
Maar 't wordt ras gezien.
bron