woensdag 10 december 2014

Onderwijzen en toetsen van wiskundige denkactiviteiten

De doelen van wiskundeonderwijs zijn dat leerlingen in hun langetermijngeheugen een samenhangend kennisbestand van wiskundige begrippen en vaardigheden verwerven en in staat zijn hun wiskundige kennis en vaardigheden toe te passen in situaties die enig eigen denken vereisen.
SLO | Onderwijzen en toetsen van wiskundige denkactiviteiten