donderdag 7 februari 2013

Competentiegericht opleiden

't Was wel een aardig voorbeeld van klunzen voor gevorderden. Tentamen afgelast, honderden studenten gedupeerd. Leuke reacties ook:
"Weken lang leren en leren. Is het moment daar, wordt het afgelast vanwege tekort tentamens."
Niet echt handig, inderdaad.

Nu zal er wel iemand komen die gaat roepen dat studenten het toch niet helemaal begrepen hebben. Je studeert natuurlijk niet om tentamens te halen, nee, je bent competenties aan het verwerven en de kennis aan vaardigheden die je leert horen daar gewoon bij. Je mag toch hopen dat je de dingen die je leert niet alleen leert om de punten te kunnen bijschrijven. Zoiets...

Daar zit natuurlijk wel iets in, maar de vraag is of dat wel helemaal hout snijdt. Je kunt wel denken dat je een competentiegerichte opleiding verzorgt maar het feit dat studenten een tentamen dat niet door gaat ervaren als een verspilde moeite van alle voorbereiding zou ook een indicator kunnen zijn dat je opzet niet helemaal deugt.

Studenten vullen hun portfolio, zuigen een stageverslag uit hun duim, verzamelen dingen omdat de docenten dat nu eenmaal willen... leren voor tentamens en zijn niet te beroerd om na het behalen van de punten de kennis zo snel mogelijk te vergeten...:-)

Is dat erg? Nee hoor. Uiteindelijk komt het allemaal goed, maar met competentiegericht opleiden heeft het niets te maken. Het is een fantasie, een vergissing, een misopvatting... Misschien zou het idee nog niet eens zo verkeerd zijn maar de uitvoering is doorgaans weinig verheffend. 't Is waarschijnlijk gewoon allemaal onzin.

"Er waren heel veel mensen boos en mensen moesten gewoon huilen!"