donderdag 15 november 2012

Onderwijsvernieuwing en ICT

Sommige mensen lijken een bijna blind vertrouwen te hebben in de inzet van ICT in het onderwijs:
En als nu blijkt, bewezen is, dat ict een meerwaarde heeft dan is het toch voor een schoolleider, leraar of bestuurder lastig aan een leerling uit te leggen waarom hij niet het beste onderwijs krijgt wat hij verdient?
bron
De meerwaarde van de inzet van ICT lijkt op die manier niet eens meer iets wat je moet onderzoeken maar 'een bewezen feit'. Waarom gaan onderwijsvernieuwing en ICT vaak samen? Is het wel terecht om ze in één adem te noemen?

In principe gaat het bij de inzet van ICT om het mogelijk maken van andere manieren van leren. Je kunt daarbij denken aan individuele leerroutes, samenwerken met andere leerlingen, prompte feedback, contacten leggen met externe partijen of deskundigen, tips, truuks, tijd- en plaatsonafhankelijk leren en nog veel meer...

Ik heb ooit 's onderstaand schema opgeduikeld. Ik heb dat gebruikt om studenten uit te leggen dat er een samenhang is van 'de digitale revolutie' en 'de kennisrevolutie':

q433img1.gif

In het verlengde daarvan gebruikte ik ook de zeven pijlers van digitale didactiek als een soort 'checklist' voor digitale didactiek. Dat gaat ook al weer een tijdje mee, maar ik vind het nog steeds een goede manier om naar je ICT-activiteiten te kijken.

q3672img1.gif

De vraag is dan hoe je dat dan in de praktijk vorm en inhoud kan geven, maar daarover dan vroeger of later meer...:-)

WORDT VERVOLGD