dinsdag 13 november 2012

Hoe dom kun je zijn?

"Pas op met de uitspraak: 'hoe dom kun je zijn'. Teveel mensen lijken er een uitdaging in te zien."
bron

Ik heb in 2011 afscheid genomen van de lerarenopleiding. Het was een een moeilijk maar onvermijdelijk besluit. Je kunt niet de rest van je werkend bestaan vechten tegen de bierkaai. Tenzij je dat leuk vind. Nou nee dus...:-)

Maar sommige verhalen zijn te mooi (of te erg) om niet te vertellen. Nu ik er weg ben kan ik daar dan tenminste heel duidelijk over zijn. Als je ergens werkt kan je natuurlijk niet zeggen dat je omringd bent door idioten. Je moet mensen niet wijzer willen maken dan ze zijn.:-)

Op een bepaald moment moesten we studenten achter de broek aan gaan zitten om vooral zo snel mogelijk af te studeren. Een goed plan, alhoewel ik vermoed dat daarbij niet direct het welbevinden van de studenten voorop stond, maar voornamelijk de mogelijke financiële consequenties voor de hogeschool zoals dat bij de start van de `afstudeerboete' de bedoeling was.

Een aantal collega's, in engere zin, vond dat ik toch op z'n minst een morele verantwoordelijk had om niet alleen studenten 'aan te jagen' maar vooral ook studenten moest bijgeleiden met het afstuderen zelf. Mogelijkerwijs zelfs met zo min mogelijk moeite. Nu ben ik nooit te beroerd om iets nuttigs te doen dus leek het me een goed idee dit dan in de taaktoedeling te verdisconteren. Er mag iets bij als er dan ook iets uit gaat. Dat lijkt me tot op de dag van vandaag een zeer redelijk standpunt. Waarom zou ik (nog meer) gratis doen als mijn collega's daar wel voor betaald worden?

Mijn leidinggevende had er geen moeite mee om zonder enige vorm van overleg ruimte te creëren in mijn taaktoedeling. Bijvoorbeeld door met de kaasschaafmethode uren bij taken weg te halen en zelfs uren voor taken geheel niet meer toe te kennen, zelfs voor taken die ik al had uitgevoerd.

Eerlijk gezegd, denk ik, dat toen het idee ontstaan is om zo snel mogelijk de lerarenopleiding te gaan verlaten. Morele verantwoordelijkheid? Kaasschaafmethode? Een hoop gezeik over niets? Nee, daar kan geen weldenkend mens tegen op...

RUNAWAY!

EINDE DEEL 1