zaterdag 31 maart 2018

Combinatoriek

In de Combinatoriek bestuderen we verschillende technieken voor het oplossen van telproblemen. Sommige kun je oplossen door gebruik te maken van een boom of een graaf, zoals vaak bij kansrekening voorkomt. Anderen door gebruik te maken van recurrente betrekkingen, formele machtreeksen of het principe van inclusie/exclusie.Aan bod komen: Combinatie, variatie, permutatie, multinomiaalcoëfficiënt, recurrente betrekking, karakteristieke vergelijking, rangnummerformule, formele machtreeks, partitie, inclusie/exclusie.
  • De student kan bij telproblemen het juiste model toepassen,
  • voor een (in)homogene lineaire recurrente betrekking met constante coëfficiënten de rangnummerformule afleiden,
  • een combinatorisch vraagstuk door middel van formele machtreeksen vertalen naar een algebraïsch vraagstuk,
  • de formule van inclusie/exclusie in voorkomende gevallen toepassen.


    01. Handig tellen 1
    02. Handig tellen 2
    03. Recurrente betrekkingen
    04. Formule machtreeksen 1
    05. Formele machtreeksen 2
    06. Het principe van inclusie en exclusie 
        en de Möbius-inversie
    07. Tentamens
    0A. Bijlagen
        Bewijs stelling 3.21
        Knikkers en bakjes
        Opdracht bij les 9
        Opdrachten bij les 8
        Opgave 4.38 uitgebreid
        Uitwerking opgave 6.25
        Voorbeelden van coëfficiënten bepalen van een
        gegeven machtreeks
        Voorbeelden van rij naar generererende functie 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten