zaterdag 8 september 2012

Leren is een fractal

Ik schreef op deze weblogpost al iets geschreven over 'hogere doelen' van opgaven uit het wiskundeboek. Maar het is eigenlijk nog veel erger.

Het gaat eigenlijk ook niet om 'vierkanten, kwadraten en wortels'. Dat is ook slechts een 'voertuig' voor iets anders. De verwijzing naar 'probleemaanpak' wijst al wel op hogere doelen, maar de 'wortels' niet direct. Je kunt best een voorspoedig en gelukkig leven leiden zonder dat je precies weet hoe dat nu precies zit met die wortels...:-)

Uiteindelijk gaat het er om een nieuw stuk leerstof sneller, gemakkelijker en efficienter eigen te maken. Bijvoorbeeld door goed te inventariseren welke voorkennis daar bij nodig is. Dat 'handig eigen maken' hoeft zelfs niet noodzakelijkerwijs wiskunde te zijn.

Kortom: leren is een fractal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten