dinsdag 20 september 2011

Lerarentekort

"Deze verlichting is echter tijdelijk, want in het voortgezet onderwijs loopt het lerarentekort door de vergrijzing en een toenemend leerlingaantal de komende jaren op tot zo’n 4.000 leraren in 2015. Na 2016 neemt het tekort af en in 2020 ontstaat naar verwachting een evenwicht in vraag en aanbod."
bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten