zondag 8 februari 2015

De rekentoets

Reke­ning houdend met marges die horen bij de steek­proefom­vang, staan de volgen­de conclu­sies vrij stevig:
  1. Meer dan 80% van de wiskun­delera­ren is tegen de huidige reken­toets.
  2. Meer dan de helft van de wiskun­delera­ren wil über­haupt geen reken­toets waar­voor je kunt zakken bij het eindexa­men.
Bewerin­gen dat het aantal voor­stan­ders van de reken­toets wel eens aanzien­lijk zou kunnen zijn maar de tegen­stan­ders gewoon een 'grotere mond' hebben, zijn met deze enquête reso­luut verwe­zen naar het rijk der fabelen.