vrijdag 10 juli 2009

Constructivisme

"De constructivistische theorie berust op een mislukte combinatie van overlappende vanzelfsprekendheden en absurditeiten, lege woorden en poëtische metaforen."
Martin Kozloff