woensdag 12 februari 2014

Intuitie en kansrekenen? Dat is een slechte combinatie...

Uit de wetenschapsquiz van 2013:
Een goochelaar vraagt je te raden welke kaart hij blind getrokken heeft uit een spel kaarten. Voordat je raadt, mag je één vraag stellen. Welke vraag geeft de grootste kans op succes?
  1. Is het een zwarte kaart?
  2. Is het een ruiten twee?
  3. Het maakt niet uit of je vraag A of B stelt.
In HAVO 4 wiskunde A heb ik dat maar 's nagevraagd:Het juiste antwoord is C, dus intuitief gaat dat niet vanzelf goed.:-)