donderdag 29 mei 2014

Les 1

Afgelopen woensdag heb ik de eerste les 'eXperiment taakgerichte instructie' gegeven. Dat ging nogal moeizaam. 't Is misschien nog wel even wennen voor iedereen. Ik was vergeten dat je er nooit van uit moet gaan dat leerlingen de nodige voorkennis paraat hebben. Hoofdstuk 2 hebben we echt gedaan, maar er is (kennelijk) niet veel van blijven hangen. Eigenlijk is hoofdstuk 2 een hoofdstuk dat je gewoon moet beheersen. Je moet dat helemaal 100% begrijpen. Halfbegrepen en niet onthouden zijn geen optie.

Daarnaast is het wisselen tussen 'uitleg' en 'zelf proberen' te moeilijk. Leerlingen zijn nog wel beleefd genoeg om hun mond te houden tijdens de uitleg (niet dat nu iedereen echt meedenkt) maar zo gauw er zelf iets gedaan moet worden zijn er toch weinigen die er toe komen het echt te proberen. De meeste hebben ook geen idee wat ze moeten doen. De afgeleide? Wat is dat? De helling? De richtingscoëfficiënt van de raaklijn? Wat is dat? Wat is een functie? Invullen? Wat is dat? Kortom: een en al verwarring...:-)

Daarnaast wil ik in les 1 te veel, denk ik. Twee paragrafen in een uitleg? Dat is misschien niet zo handig. Bovendien praat ik te snel:-)

Uiteindelijk ben ik er maar een beetje sneller doorheen gevlogen. Het stuk over het optimaliseren ging nog wel. Dat is ook wel iets dat we vaker gedaan hebben. Een 'zijde' x noemen en een formule maken... Formule in je GR zetten en dan... Dat gaat wel.

Volgende week dan de 'productregel'. Dat is in ieder geval korter en praktischer, dus ik verwacht dat dat dan beter gaat. Er is dan woensdag en donderdag tijd genoeg om te oefenen.

Gelukkig geven een aantal leerlingen wel aan toch wel iets geleerd te hebben. Dat is dan wel weer bemoedigend. Moeizaam wil natuurlijk niet per sé zeggen dat het zinloos is. Misschien juist wel niet. Het moet uiteindelijk toch ergens landen. De afgeleide, raaklijnen, extremen... belangrijk maar kennelijk toch veel lastiger dan ik dacht.

Nou... vooruit maar. 't Is een experiment, dus als het niet lukt kan je altijd zeggen dat zoiets inherent is aan uitproberen. Soms gaat het goed en soms niet. Uiteindelijk gaat het er om wat het oplevert. Ik pruts gewoon verder.