donderdag 8 mei 2014

Wat bedoelen ze toch met... denkactiviteiten?

"Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe 2015-programma’s is naar mijn idee de nadruk op de beheersing van algebraïsche (basis)vaardigheden. Dit punt heeft in de discussies binnen en buiten cTWO steeds centraal gestaan.

Maar tegelijkertijd is naar voren gebracht dat wiskunde meer is dan algebraïsche vaardigheid en dat de doelen van het wiskundeonderwijs dan ook verder reiken.

Om ook deze laatste stem recht te doen en daarmee de onderwijsvernieuwing in balans te brengen, is het idee gegroeid om denkactiviteiten sterker onder de aandacht te brengen."