dinsdag 17 september 2013

Massive Open Online Course 'E-learning'

Ik heb me ingeschreven voor de Massive Open Online Course "E-learning" (Volledige versie)  van de Open Universiteit. Samen met zo'n 760 andere cursisten kunnen we er van alles leren over (T)E-leren, blended learning, learning analytics en wat al niet meer...

Maar, eerlijk gezegd, was ik vooral nieuwsgierig naar de opzet, werkwijze en de praktische uitwerking van de MOOC. Ik heb zelf al heel wat cursussen 'bedacht' waarbij e-leren een belangrijke rol speelde. Op mijn website heb ik al 's het een en ander over geschreven over het maken een digitale leerroute

Volgens ‘Wim Liebrand – Stuurlui aan wal’ komt de meerwaarde van ICT in het onderwijs neer op:
  • inspiratie
  • aanmoediging
  • support
  • prompte feedback
  • zo effectief mogelijk je tijd benutten
  • inspelen op de behoefte aan flexibele leerstijlen en leerwegen
  • contact tussen de docent en de student
  • contact tussen studenten onderling
  • een levende studiegemeenschap

Dat is, voor mij, allemaal voltooid verleden tijd. Voor mijn huidige onderwijs is een MOOC minder interessant. Dat 'learning analytics' vind ik wel een beetje schieten met een olifant op een mug. Ik kan me voorstellen dat zoiets bij MOOC's en in het hogeronderwijs nog wel een soort rol zou kunnen spelen, maar ik kan er, op dit moment, maar weinig mee. Dat neemt niet weg dat ik het wel interessant vind, ergens...:-)

Er schieten inmiddels wel allerlei leeropbrengsten, diepe gedachten en ernstige bedenkingen door mijn hoofd. Ik zal daarover nog wel 's wat meer over webloggen. Voorlopig laat ik het maar een beetje over me heen komen...:-)