vrijdag 3 augustus 2018

Sessie 37


Catscan
Zoek de olifant
Sommige mensen sparen postzegels en andere mensen sparen olifanten.
Nieuw boek
Na de slag om Arnhem (2x), het echte Frank Zappa boek,  'ik was altijd al slecht in wiskunde' en het handboek voor de vakdidactiek wordt het weer tijd voor een nieuw boek. Heb ik niet nog ergens ongelezen boeken die ik moet lezen? Dat zal toch wel. Maar misschien kan ik ook nog iets herlezen.  Of zou dat teleurstellend kunnen uitpakken? Ik heb vroeger veel gelezen en altijd met veel plezier gelezen, maar tegenwoordig is dat gevoel wel een beetje weggeëbt zullen we maar zeggen...

Ik laat nog van me horen...:-)

Naschrift
Kansrekening in werking
Kansrekening en statistiek zijn de wiskundevakken van de 21ste eeuw. Statistische geletterdheid is van groot belang in de huidige maatschappij. Kennis van kansrekening is hiervoor de basis.

Dit boekje is een pleidooi voor de invoering van kansrekening als een volwaardig wiskundevak in het curriculum op de middelbare school. Kansrekening is nauw verbonden met het leven van alledag en vindt toepassingen op allerlei terreinen van moderne wetenschap.

In dit boekje staan het bevorderen van inzicht en het vormen van begrip voorop. Een moderne benadering van kansrekening wordt gegeven. Het accent ligt enerzijds op conditionele kansen met daaraan gekoppeld Bayesiaanse analyse en anderzijds op computersimulatie van kansproblemen waarbij modelmatig en algoritmisch denken bijeenkomen.

bron