maandag 9 juli 2018

Deze zeldzame kleine slakken hollen snel achteruit

"Twee beschermde kleine slakkensoorten, de nauwe korfslak en de platte schijfhoren, zijn sinds 2007 in aantal sterk achteruitgegaan. Een derde beschermde soort, de zeggekorfslak, is in aantal min of meer onveranderd gebleven, blijkt uit cijfers van het CBS."