vrijdag 14 oktober 2016

Ik heb nog wel een paar vragen...

Naar aanleiding van WISKUNDE ONDERWIJS IN PERSPECTIEF heb ik nog wel een paar vragen, inderdaad:

  • Wat zou nu een mooie modelleervraag zijn n.a.v. de transformaties van goniometrische functies. Wat kan je er nu mee in de praktijk? Eb en vloed? Andere periodieke verschijnselen? De baan van de zon? Zou dat niet een mooie afsluiting zijn? Kennis en vaardigheden is mooi... maar wat kan je er nu mee? Wie kent er praktijkvoorbeelden en toepassingen? Zou je deze kennis kunnen gebruiken als uitgangspunt voor een modelleeropdracht in brede zin?
  • Welke interessante problemen zou ik bij probleemaanpak kunnen gebruiken die mooi aansluiten bij de kennis en vaardigheden uit de leerroute transformaties van grafieken? Wat is eigenlijk het hogere doel van die transformaties van grafieken? Welke problemen kan je daarmee aanpakken?
  • Hoe kan je in je programma meer doen aan 21e eeuwse vaardigheden zonder dat de aandacht daarvoor ten koste gaat van de eisen die het wiskundeprogramma stelt. Ik bedoel communiceren is leuk maar op 't eindexamen is dat in het algemeen niet de bedoeling...:-) Of is het bedoeling dat we andere wiskundige vaardigheden gaan onderwijzen? Maar hoe kan dat? Welke basis heb je nodig? Hoe moet je dat zien?
  • Kun je, zolang de eindexameneisen niet veranderen wel een beetje leuk gaan zitten fröbelen? Mijn leerlingen moeten SE's maken en een CENTRAAL EXAMEN doen. Wat klopt er dan niet?
  • Er is (volgens mij) een probleem v.w.b. de didactiek. Als modelleren, problem-solving, zelf-ontdekkend-leren, e.d. zoveel betere manieren van leren zijn waarom moeten dan de leerdoelen ook veranderen? Modelleren bijvoorbeeld is geen doel maar een 'voertuig' om wiskunde te leren. Je zou dan verwachten dat meer leerlingen meer leerdoelen halen. Maar is dat zo? Of is het juist dat de leerdoelen veranderen en dat daarom andere manieren van leren nodig zijn? Maar hoe weet je nu hoe dat precies werkt? Wat was er eigenlijk mis aan het wiskunde-onderwijs van de afgelopen 25 jaar? Zijn die 'verbeteringen' nu wel zo goed geweest?
  • Eerst de basisvaardigheden en dan verder kijken? Of is het en-en? Zou de waarheid in het midden liggen? Of ligt de oplossing op een hoger plan? Zou juist veel diversiteit goed kunnen werken? Dus in- en uitzoomen. Concreet en abstract. Basisvaardigheden combineren met hogere vaardigheden. Is daar onderzoek naar gedaan? Vooral ook met betrekking tot 'afhaken' en 'uitval'? Zouden leerlingen met een neiging tot wiskunde-angst niet meer gebaat zijn met heldere en duidelijke taken? Zijn die hogere vaardigheden niet gewoon het gevolg van gedegen wiskunde-onderwijs? Of is het inmiddels een doel op zich geworden? Wat moeten leerlingen nu eigenlijk precies leren? Communiceren of kwadraatafsplitsen? Ontbinden in factoren of problem-solving? Hoe moet dat dan? Help...:-)
  • Heeft het eigenlijk wel zin om als individueel docent of vakgroep iets te gaan doen wat niet schoolbreed wordt gedragen? Of zou het niet juist een goed idee zijn om verschillende vakken verantwoordelijk te maken voor bepaalde 21e eeuwse vaardigheden? Of moeten juist alle vakken alle vaardigheden doen? Kunnen ze dat dan dat dan wel? Wiskundigen zijn (in het algemeen) goed in problemen maken om die dan vervolgens op te lossen... Andere vaardigheden lijken soms iets lastiger...:-)
  •  ...
Maar ja... Ik ben leraar wiskunde, dus meestal word ik niet echt begrepen, geloof ik. Maar ik vind het nog steeds nogal duidelijk... maar ja...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten