maandag 8 september 2014

De omgekeerde wereld

Ik had over leerKRACHT op vijfminutenpraatje geschreven:
Whiteboardsessies, lesbezoek, samen lessen voorbereiden? Werkt dat dan?  
Ik begrijp het ook niet helemaal, maar het werkt. Ik ben wiskundeleraar dus ik begrijp wel vaker dingen niet, maar ik zou toch wel graag willen weten waarom het werkt. Maar dat komt misschien nog wel...
In het licht van alle verbetercultuur die er zo voorbij vliegt op Twitter moet ik toch maar 's een poging doen om 't toe te lichten. Dat is wel belangrijk omdat er anders allerlei misverstanden gaan ontstaan. Je kunt wel praten over de methode leerkracht, maar wat is dat dan precies?

q10986img1.gif

Het gaat uiteindelijk natuurlijk helemaal niet om bordsessies, lesbezoeken en gezamelijke lesvoorbereidingen. Dat zijn slechts de middelen om te komen tot een gesprek of een denkproces. Dat gesprek/denkproces is veel ingewikkelder dan je zo zou denken. Over dat proces zou ik wel iets willen zeggen.

Wat was er nu zo bijzonder aan mijn team?

Wij hebben ons vrijwillig aangemeld met het doel ons bezig te houden met HAVO-didactiek. Wat gaat er goed? Wat moet beter? Hoe zit het met de motivatie? Wat werkt? Wat werkt niet? Wat is de relatie tussen docentengedrag en motivatie? Hoe gaat het eigenlijk in HAVO 4? Wat vinden de leerlingen er zelf van?

Wij zijn allemaal erg verschillend. Allemaal verschillende vakken. Allemaal verschillende achtergronden. Verschillende leeftijden. Maar allemaal docent in HAVO 4. Met dezelfde frustraties, dezelfde ervaringen, dezelfde dromen en toch allemaal verschillend.

Voor mijzelf heeft het heel veel opgeleverd. Ik heb geleerd meer te vertrouwen op mezelf en op wat mijn collega's zeggen en bedacht hebben. Ik heb veel gelezen, lessen bezocht en nagedacht. Ik heb geëxperimenteerd en we hebben de leerlingen gevraagd. Uiteindelijk is de klankbordgroep het mooiste resultaat geweest.

We hadden natuurlijk graag gezien dat we het aantal afhakers echt verminderd was en dat er meer leerlingen met voldoende resultaten naar HAVO 5 zijn gegaan. Misschien is dat ook wel zo, maar daar kunnen wel heel andere oorzaken voor zijn.

Maar uiteindelijk ging het om het gesprek, om het denkproces... Een transitie van willoze consumenten naar actieve deelnemers aan het leerproces. Dan heb ik het niet alleen over de docenten maar vooral ook de leerlingen. Als je leerlingen betrekt bij het probleem dan ontstaat er kennelijk iets moois.:-)

Onderwijs is iets dat je samen doet. Dat gevoel dat je samen ergens mee bezig bent, een doel hebt... je het beter wilt doen... dat je echt probeert te achterhalen wat er moet gebeuren... dat alles altijd elke keer anders is...

De methode leerkracht gaat over verbondenheid, contact, uitwisseling, gesprek, elkaar serieus nemen... en niet over whiteboards, lesbezoeken of lessen... maar ja, leg dat maar 's uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen