donderdag 3 april 2014

Cijfers geven

Vraag
"In proefwerk kunnen leerlingen door blind gokken al 11 van 34 punten behalen. Welk cijfer verdient score '19 punten'?"

Antwoord
Bij 11 punten heb je een 1. Er zijn dan nog 9 cijferpunten te verdienen met 23 punten meer. Als formule:

\(
\LARGE cijfer = 1 + \frac{{p - 11}}{{23}} \times 9
\)

Bij 19 punten heb je dan een 4,1. Bij 23 punten een 5,7. Een 'echte voldoende' krijg je pas bij 24 punten of meer.

Naschrift
Je zou met je GR nog leuke dingen kunnen doen:...of kies nog een derde punt, bijvoorbeeld 17 punten is een 5,5 en dan zoiets:Wat je maar wilt! Alles kan... het hoogste cijfer een 8? Kan ook.:-)

Naschrift 2
Voordat je 't weet ben je een soort van CITO waarvan niemand begrijpt waar de cijfers allemaal vandaan komen.:-)

Naschrift 3
Heeft webloggen zin? Heeft Twitteren zin? Heeft een website zin? Heeft iets zin? Heeft zin wel zin?

3 opmerkingen:

 1. Dat wil zeggen: als je per se een lineaire relatie wilt tussen de toetsscore en de cijferschaal. Daar is geen noodzaak toe. Argument: als je een 40-item-spellingtoets in de brugklas afneemt of in 6-vwo, leg je niet dezelfde norm aan voor een voldoende.

  Ik ben dan ook tegen een 'mechanische' cesuur, zoals die volgt uit bovenstaande formule. Die formule impliceert dat bij deze toets de voldoende ('5,5') altijd bij 22,5 punt zou moeten liggen, ongeacht het gewenste eindniveau, ongeacht het startniveau van de klas, ongeacht de kwaliteit, intensiteit of duur van het gegeven onderwijs.

  Daarom pleit ik voor een *subjectieve* cesuur - wat iets anders is dan willekeurig - die door de docent(en) wordt bepaald en inhoudelijk kan worden verantwoord. Mijn aanpak is dan om een lineaire samenhang te bepalen tussen de 1-score (bij 11 punten) en de gekozen cesuur; en een (eventueel afwijkende) lineaire relatie tussen de cesuur en de 10-score.

  Trouwens een tweede aanname in bovenstaande formule is dat de 10-score alleen gegeven kan worden bij het behalen van het maximaal aantal punten. Ook daartoe bestaat geen strikte noodzaak. Het cijfer 10 betekent niet 'foutloos' maar 'uitmuntend' en de docent kan ook een toetsscore van minder dan 'nul fout' met het cijfer 10 willen belonen. Gezien de imperfectie van toetsen is dat helemaal niet raar.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Je zou ook gewoon een 'o, z, v of g' kunnen geven of gewoon 'niet voldaan' en 'voldaan'. Belangrijk is inzichtelijk en rechtvaardig.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. A. D. de Groot schreef (1966) een amusant en belangrijk boek over cijfergeven, ‘Vijven en zessen’. Desgevraagd gaf hij graag toe geen moment te hebben gezocht naar de oorsprong van dat cijfergeven. Ik denk dat het op meerdere plaatsen kan zijn ontstaan, maar wel telkens uit het oeroude stelsel van rangordenen op basis van gemaakte fouten. Een interessante ontstaansplek is de ‘agrégation’, halverwege de 19e eeuw, zoals beschreven door Chervel. Zie ook http://www.benwilbrink.nl/publicaties/97AssessmentStEE.htm

  BeantwoordenVerwijderen