vrijdag 5 juli 2013

HAVO wiskunde C van de baan?

"Dekker ziet echter geen heil in de invoering van een nieuw vak wiskunde C, een 'lichte' variant van wiskunde A, voor de kleine groep havisten met het profiel cultuur en maatschappij.

Net als schoolleiders en wiskundedocenten vreest Dekker dat een deel van de leerlingen die nu wiskunde A kiest, straks voor de eenvoudigere variant gaat. Dat past niet bij de ambitie om het onderwijs van ‘goed’ naar ‘excellent’ te krijgen, vindt de staatssecretaris."

bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten