zondag 10 maart 2013

Intellectueel eigendom

"Indien en voor zover de functie van de werknemer mede omvat het, in opdracht van de werkgever, vervaardigen van bepaalde werken vallend onder het auteursrecht, berust het auteursrecht van die werken bij de werkgever, tenzij anders wordt overeengekomen."

CAO VO • 2011 / 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten