donderdag 20 december 2012

Wat is les? Wat is onderwijs?

Volgens het bericht Tweede Kamer wil af van 1040-urennorm op middelbare scholen van 18 december 2012:
"De Tweede Kamer wil af van de huidige 1040-urennorm voor het voortgezet onderwijs. Het kabinet moet de norm voor volgend jaar mei herzien. Met een herziening van de norm zouden scholen meer ruimte moeten krijgen om te beslissen over het aantal uren onderwijs. Daarbij leggen zij verantwoording af aan de ouders en leerlingen over de invulling van deze uren."
Is dat nu een goede of juist een slechte zaak? Het lijkt of iedereen staat te springen van vreugde, maar er zijn ook andere meningen: zie bijvoorbeeld Een leraar wil toch juist véél lesgeven?
 
Niemand zit natuurlijk te wachten op 'ophokuren'. Ik heb zelf altijd geroepen dat 'kwaliteit' en 'kwantiteit' niet hetzelfde is en dat vind ik nog steeds. Ik vind aansturen op 1040 uren zonder te kijken naar kwaliteit onzin. Dat is gewoon vragen om moeilijkheden.
 
Dat betekent natuurlijk wel dat er nog steeds voldoende onderwijstijd moet zijn. Dat leerlingen en docenten voldoende tijd en ruimte krijgen om te leren wat er geleerd moet worden, hoe dan ook. Dat docenten meestal betaald worden naar het aantal lessen dat ze geven en niet naar het werk dat ze verzetten houdt, denk ik, inderdaad, een risico in dat bij minder 'vastgestelde lesuren' iedereen harder moet werken in minder tijd.
 
Het ziet er naar uit dat scholen daar zelf dus vorm en inhoud aan moeten gaan geven. Waaruit bestaat de 'andere invulling' dan? Welke activiteiten worden leerlingen geacht uit te voeren naast de reguliere uren? Hoe worden docenten gefaciliteerd om de leerlingen ook dan te begeleiden en aan te sturen? Welke middelen zijn daarvoor beschikbaar?
 
Het was een dom idee, die 1040-urennorm. Scholen die aan de urennorm willen voldoen zouden geen ophokuren moeten geven. Ze zouden niet moeten proberen om met zo min mogelijke investering, zo goedkoop mogelijk toch aan de norm proberen te voldoen. Ze moeten gewoon maximaal rendement halen uit een zo maximaal mogelijk aantal lesuren.

Het afschaffen is derhalve een goed idee, maar het lost geen problemen op. Wat was ook alweer het probleem?
 
Dat is een goede vraag. Misschien daarover later meer... maar misschien ook niet.:-)