zaterdag 15 december 2012

Modern onderwijs

Uit het schoolplan gevist:
Het vak wiskunde zal qua didactiek onder de loep genomen moeten worden: nu ligt de nadruk teveel op het zelfstandig werken en te weinig op grondige, klassikale uitleg, gedifferentieerde uitleg aan kleine groepen.
Als we de lijnen die zijn ingezet doortrekken kunnen we waarschijnlijk de komende tijd allerlei nieuwe ideeën tegemoet zien:
  • Er moet meer klassikale uitleg gegeven worden in keuze-uren
  • Als er geen 31 leerlingen in een lokaal kunnen dan passen er 41 ook niet in, dus de klassen kunnen nog wel iets groter.
  • 't Is zonde om goede klassikale uitleg niet breed in te zetten. We gaan college geven. Dat nemen we dan op en zetten dat op een CD.
Maar alle gekheid op een stokje...:-) Ergens klopt er iets niet. Wiskunde leer je namelijk alleen door te doen. Al leg je nog zo goed uit, uiteindelijk gaat het om zelf doen. Wiskunde bouw je op. Je kunt wel iets zo uitleggen dat iedereen het snapt, maar als het niet beklijft dan heeft dat geen enkele zin. Wiskunde is leuk. Als leerlingen wiskunde niet leuk vinden dan is er iets mis. Dan is het namelijk geen wiskunde, maar iets anders.

De didactiek verbeteren is een goed plan, maar ga dan iets doen wat zin heeft. We leven tenslotte niet in 1989 maar in 2012.

Zie ook 'Wat is Montessori-onderwijs?'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten