woensdag 14 november 2012

Hoe dom kan je zijn? (2)

"Pas op met de uitspraak: 'hoe dom kun je zijn'. Teveel mensen lijken er een uitdaging in te zien."
bron

In het verlengde van het schrappen van taken zoals beschreven in hoe dom kan je zijn was één van die taken die werden geschrapt één dagdeel 'accreditatie'. Terwijl ik toch een middag bezig geweest ben om dozen en een tafel te vullen met readers, studiegidsteksten, werkstukken, verslagen, ...

Als je lesmateriaal digitaal aanbiedt kan je bij die 'visitatie' niet laten zien. Ik had in de doos statistiek 1-3 derhalve een oude reader bijgevoegd en veel verslagen van studenten. Dat was wel een soort van goed plan. In de conceptrapportage n.a.v. de accreditatie las ik bij wiskunde o.a.:
"Per cursus hanteert men gerichte readers met actuele literatuur. Het panel heeft dit bevestigd gezien in de readers voor statistiek, taal van de wiskunde, wiskunde & cultuur & kunst. Hiermee wordt het niveau vwo+ behaald."
pag.90
Die readers stonden in wiskundeleraar, maar kennelijk was de oude reader van statistiek 1-3 actueel genoeg...:-)

Verder op pag.91:
"Bij de cursussen statistiek is het panel duidelijk gebleken dat de studenten een onderzoek doen. Afgaande op de bekeken verslagen stelt het panel vast dat er sprake is van een goede aansturing met als resultaat een keurig onderzoeksverslag. Het panel constateert wel dat deze lijn verder moet worden doorgezet richting afstudeerwerkstukken (vergelijk facet 6.1)."
Kijk, werk aan de winkel... maar let vooral even op het zinnetje: 'Bij de cursussen statistiek is het panel duidelijk gebleken dat de studenten een onderzoek doen.'

Niet lang daarna kwam er een intern stuk over 'onderzoeksvaardigheden lerarenopleiding' in de e-mail. Daaruit bleek dat er op de lerarenopleiding bij de vakgroep wiskunde wel zeer erg opvallend NIETS aan onderzoek werd gedaan. Eh... hallo... hier aarde... nou ja ik bedoel maar. Hoe dat kan? Vraag het me niet.

...en dat was dan slechts één dagdeel..:-)

EINDE