zondag 11 november 2012

Ervaren docenten

"Er zijn ervaren docenten die met geen enkele mogelijkheid aan het werk komen in het onderwijs. Ze hebben keer op keer het nakijken, omdat ze a. te oud (52) zijn, b. overgekwalificeerd zijn voor de functie (doctor), c. in een te hoge salarisgroep zitten (LC-LD), of d. teveel dienstjaren hebben, waardoor ze een bedreiging vormen voor het zittende personeel."
bron