donderdag 8 november 2012

Centjes verdienen

"Natuurlijk is het lerarenregister geen beleid. Het gaat mij ook niet om het instrument, maar om de manier waarop gereageerd wordt op (beleids)initiatieven om het onderwijs/leraarschap te versterken: op voorhand afwijzend, wantrouwend en dus niet coöperatief. Het gevolg is dat beleidsmakers (ten einde raad) dan maar dingen door de strot van het onderwijs duwen, want zij worden ook gewoon geacht hun werk te doen."
bron